• Dugo polje 38,
    11226 Beograd
  • +381 (11) 3908-178
    +381 (11) 3908-224
  • office@ilgrad.rs
    maloprodaja@ilgrad.rs

Uvođenje CE znaka


20.12.
2013

Uvođenje CE znaka


CE znak je skraćenica od „Conformité européenne“ (engl.European Conformity) i predstavlja oznaku proizvođača koja ukazuje da je:

proizvod projektovan i proizveden u skladu sa zdravstvenim, bezbednosnim i drugim direktivama Evropske unije koje su relevantne za taj proizvod i koje predviđaju stavljanje CE oznake na njega, i
izvršeno odgovarajuće ocenjivanje usaglašenosti.
Da bi olakšali plasman proizvoda na tržište Evropske unije, menadžment Preduzeća ILGRAD doneo je odluku da se izdvoje finansijska sredstva i sprovede postupak ocene usaglašenosti proizvoda. Taj precizno definisan postupak ocene usaglašenosti jednog proizvoda sa suštinskim zahtevima direktiva koje se na njega odnose sproveden je u akreditovanoj ispitnoj laboratoriji Institut za ispitivanje materijala „IGMAT“, Ljubljana, Slovenija i, na osnovu ispitivanja, CE znak su dobili proizvodi po grupama:

Lepkovi i mineralni fasadni malteri za ETICS sisteme – EN 998-1 – Styrokol Baukleber, Styrokol Klebe- und Armierungsmörtel, Flexykol, Fasadil, Fasadil Struktur RK
Lepkovi za keramiku i kamen – EN 12004 – Keranit Plus, Megrakol
Fasadni akrilni malteri – EN 15824 – Fasadil Akril, Fasadil Mozaik
Ovi proizvodi time su dobili trgovinski pasoš i potvrdu da su usaglašeni sa zahtevima evropskih direktiva u pogledu bezbednosti proizvoda, da su bezbedni za korisnika, da ne štete životnoj sredini i da ne ugrožavaju zdravlje čoveka te se kao takvi mogu naći na tržištu Evropske unije.