• Dugo polje 38,
    11226 Beograd
  • +381 (11) 3908-178
    +381 (11) 3908-224
  • office@ilgrad.rs
    maloprodaja@ilgrad.rs

REFERENCA


Pogledajte objekte na kojima su ugrađeni naši materijali

Lokacija

Beli potok, Beograd

Godina

2018

Ugrađeni materijali

Faza 1 - BetonKontakt i Styrokol Baukleber, Faza 2 - Styrokol Klebe- und Armierungsmortel, Faza 3 - Fasadil Grund i Fasadil 2