• Dugo polje 38,
  11226 Beograd
 • +381 (11) 3908-178
  +381 (11) 3908-224
 • office@ilgrad.rs
  maloprodaja@ilgrad.rs

TEROZIT


Dekorativni malter mineralnog porekla

SVOJSTVA:

Terozit je mineralni dekorativni fasadni malter, na bazi cementnog veziva, mineralnih punila i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.

PRIMENA:

Terozit je namenjen za završnu obradu spoljašnjih zidova od betona, maltera ili siporeksa.

TEHNIČKI PODACI:

 • Pakovanje:

  25 kg

 • Boja:

  Bela

 • Količina potrebne vode za mešanje:

  cca 6-7l vode/25 kg Terozit-a

 • Vreme upotrebljivosti:

  cca 3 sata*

 • Radna temperatura:

  +5 do +25°C

 • Potrošnja:

  4 kg/m²

NANOŠENJE:

Terozit se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom dok se ne dobije gusta homogena masa bez grudvica. Podloga mora biti prethodno očišćena i nakvašena ili impregirana Fasadil Grund-om. Nanosi se na pripremljenu podlogu u 2 sloja pomoću “fasaderskog ježa” pri čemu se dobija željeni izgled. Razmak između slojeva je 8 sati.

SKLADIŠTENJE:

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM:

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.

*Napomena: zavisi od klimatskih uslova