• Dugo polje 38,
  11226 Beograd
 • +381 (11) 3908-178
  +381 (11) 3908-224
 • office@ilgrad.rs
  maloprodaja@ilgrad.rs

KAMENIT


Malter za ugradnju kamena

SVOJSTVA:

Kamenit je malter mineralnog porekla, na bazi cementnog veziva i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva. Odlikuje se visokim stepenom čvrstoće i zbog svoje krupnozrne strukture omogućava daleko deblje nanose od ostalih građevinskih lepkova i maltera.

PRIMENA:

Zahvaljujući svojstvima koje poseduje, Kamenit se koristi za ugradnju obloga sa slabo profilisanom površinom, podnih obloga neravnomernih debljina od kamena, kamenih ploča, klinkera, terakota ploča i mozaika. Pogodan je za polaganje obloga na nenivelisanim podlogama – stepeništa, terase, atrijumi, ulazi i sl.

TEHNIČKI PODACI:

 • Pakovanje:

  25 kg

 • Boja:

  Siva

 • Količina potrebne vode za mešanje:

  cca 4.5-5.5l vode/25 kg Kamenit-a

 • Vreme upotrebljivosti:

  cca 3 sata*

 • Radna temperatura:

  +5 do +25°C

 • Potrošnja:

  zavisno od podloge i vrste pločica 12-14 kg/m² za 10 mm

NANOŠENJE:

Kamenit se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom dok ne nastane gusta polusuva masa (obavezno koristiti preporučenu količinu vode). Podloga mora biti prethodno pripremljena i nakvašena. Kamenit se nanosi nazubljenom gletericom različite veličine zubaca, tako da obloga koja se postavlja ostvari više od 70% kontaktne veze sa podlogom. U slučaju ugradnje na već postojeće malterisane stare površine ili betonske površine, preporučujemo da se prethodno nanese sloj BetonKontakt-a kao prajmera koji učvršćuje vezu, tj. kontakt između starih i novih površina kao i betona.

SKLADIŠTENJE:

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM:

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.

*Napomena: zavisi od klimatskih uslova