• Dugo polje 38,
  11226 Beograd
 • +381 (11) 3908-178
  +381 (11) 3908-224
 • office@ilgrad.rs
  maloprodaja@ilgrad.rs

GLETOLIT Premium


Debeloslojna masa za izravnavanje spoljašnjih zidova

 

SVOJSTVA:

Gletolit Premium je debeloslojna glet masa mineralnog porekla, na bazi kvarcnog peska, karbonatnih punila, mineralnih veziva i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.

PRIMENA:

Gletolit Premium je namenjen za fino izravnavanje fasadnih i unutrašnjih zidnih površina debljine do 5 mm u jednom nanosu. Maksimalna debljina mase može biti do 10 mm za više nanosa. Gletolit Premium je takođe pogodan kao baza za izradu svih vrsta rustičnih motiva i reljefnih tehnika. Zbog izuzetne paropropusnosti preporučuje se za adaptaciju i renoviranje starih objekata i objekata pod zaštitom države. Fasadne površine obrađene Gletolit Premium-om mogu se premazivati svim vrstama fasadnih i unutrašnjih boja, koristeći adekvatnu podlogu za boje.

TEHNIČKI PODACI:

 • Pakovanje:

  25 kg

 • Boja:

  Bela

 • Količina potrebne vode za mešanje:

  cca 7-8l vode/25 kg Gletolit Premium-a

 • Vreme upotrebljivosti:

  cca 2 sata*

 • Radna temperatura:

  +5 do +25°C

 • Potrošnja:

  u zavisnosti od grubosti podloge cca 1-1.5 kg/m² /mm

NANOŠENJE:

Gletolit Premium se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom, dok se ne dobije gusta homogena masa. Sačekati oko 10 minuta da masa nabubri i ponovo premešati. Ako je potrebno, dodati još vode nakon drugog ciklusa mešanja. Podloga na koju se nanosi mora biti očišćena od masnoća i prašine, čvrsta i čista. U slučaju slaboupojne podloge ili neravnomerno upojne podloge, potrebno je izvršiti poboljšanje kontakta podloge i nanetog materijala primenom BetonKontakt-a. Ne preporučuje se obrada vlažnih zidnih površina. Nanošenje Gletolit Premium-a na zid vrši se glet-hoblom. Pri normalnim uslovima (T=+20°C, rel. vl. vazduha = 65%) optimalno vreme za brušenje ukoliko je potrebno, je nakon 12 sati sušenja za svaki mm debljine nanosa. Prilikom brušenja koristiti brusni papir 80 ili 120. Fasadne površine izložene suncu, vetru i padavinama zaštititi zavesama. Ne raditi po magli i jakom vetru.

SKLADIŠTENJE:

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM:

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.

*Napomena: zavisi od klimatskih uslova