• Dugo polje 38,
  11226 Beograd
 • +381 (11) 3908-178
  +381 (11) 3908-224
 • office@ilgrad.rs
  maloprodaja@ilgrad.rs

GLETOLIT Enterijer BIO


Masa za fino izravnavanje unutrašnjih zidova

SVOJSTVA:

Gletolit Enterijer BIO je glet masa na bazi mineralnih karbonatnih punila, mineralnih veziva i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.

PRIMENA:

Gletolit Enterijer BIO je namenjen za fino izravnavanje unutrašnjih zidnih površina i kao podloga za zahtevne tehnike bojenja u vidu dekorativnih premaza i sl. Naročito je pogodan za nanošenje na gips-karton ploče.

TEHNIČKI PODACI:

 • Pakovanje:

  5 kg i 25 kg

 • Boja:

  Bela

 • Količina potrebne vode za mešanje:

  cca 8-10l vode/25 kg Gletolit Enterijer-a BIO

 • Vreme upotrebljivosti:

  cca 3-5 sati*

 • Radna temperatura:

  +5 do +25°C

 • Potrošnja zavisi od hrapavosti i upijanja podloge:

  1-1.5 kg/m²

NANOŠENJE:

Gletolit Enterijer BIO se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom do dobijanja homogene pastozne mase bez grudvica. Nanosi se na podlogu koja mora biti prethodno očišćena od masnoće i prašine, čvrsta i čista. Ne preporučuje se obrada vlažnih zidnih površina. Na zid se nanosi glet-hoblom, po potrebi u dva sloja. Tako naneta i osušena masa predstavlja idealnu podlogu za dalju obradu zidova bojenjem. Moguće je i njegovo mašinsko nanošenje.

SKLADIŠTENJE:

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati ona svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM:

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.

*Napomena: zavisi od klimatskih uslova