• Dugo polje 38,
  11226 Beograd
 • +381 (11) 3908-178
  +381 (11) 3908-224
 • office@ilgrad.rs
  maloprodaja@ilgrad.rs

FASADIL struktur rk


Dekorativni zaglađeni malter mineralnog porekla

SVOJSTVA:

Fasadil struktur rk je dekorativni fasadni malter mineralnog porekla, na bazi cementnog veziva, mermernih granulata, filera i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.

PRIMENA:

Fasadil struktur rk je namenjen završnoj obradi spoljašnjih zidova od betona, maltera i siporeksa, a može se koristiti i kao dekorativni malter za unutrašnje površine. Usaglašen je sa standardima kvaliteta harmonizovanog standarda EN 998-1. Usled visoke paropropusnosti, pogodan je za korišćenje u vidu završnog sloja kod ETICS termoizolacionih fasadnih sistemima sa kamenom vunom.

TEHNIČKI PODACI:

 • Pakovanje:

  25 kg

 • Boja:

  Bela

 • Količina potrebne vode za mešanje:

  cca 6-7l vode/25 kg Fasadil-a struktur rk

 • Vreme upotrebljivosti:

  cca 3 sata*

 • Radna temperatura:

  +5 do +25°C

 • Potrošnja

  2-5 kg/m² u zavisnosti od odabran granulacije

NANOŠENJE:

Fasadil struktur rk se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom, dok se ne dobije gusta homogena masa. Masu ostaviti najmanje 10 minuta da nabubri pa ponovo premešati. Pripremljena masa se nanosi na čvrstu, prethodno očišćenu i pripremljenu podlogu premazanu Fasadil Grund-om. Nanosi se čeličnom gletericom, u debljini sloja malo većoj od odabrane granulacije, a zatim se plastičnom gletericom kružnim pokretima dobija puna zrnasta struktura.

SKLADIŠTENJE:

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM:

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.

*Napomena: zavisi od klimatskih uslova