• Dugo polje 38,
  11226 Beograd
 • +381 (11) 3908-178
  +381 (11) 3908-224
 • office@ilgrad.rs
  maloprodaja@ilgrad.rs

FASADIL – AKRILNA EMULZIJA


Akrilna disperzija za impregnaciju zidnih površina

SVOJSTVA:

Fasadil – Akrilna emulzija je podloga namenjena impregnaciji površina pre nanošenja završnog sloja akrilnih premaza kao i glet masa.

NAMENA:

Služi za impregnaciju i stvaranje podloge za nanošenje Fasadil – Akrilne Boje i glet masa Gletolit Enterier Bio, Gletolit Premium i Gletolit Plus. Predstavlja vezivni sloj između podloge i premaza, ujednačava upojnu moć podloge, vezuje čestice prašine koje se ne mogu ukloniti čišćenjem, omogućava bolje prianjanje premaza i učvršćuje podlogu.

TEHNIČKI PODACI:

 • Pakovanje:

  1 kg, 5 kg i 10 kg

 • Boja:

  Žućkasto-Bela

 • Zapreminska masa:

  1002-1010 kg/m3

 • Procenat suve materije:

  ca.18 %

 • Radna temperatura:

  5-25oC

 • Potrošnja:

  0,050-0.080 kg/m2 u zavisnosti od podloge

NANOŠENJE:

Fasadil – Akrilna emulziju je potrebno dobro izmešati pre upotrebe. Razređuje se vodom u razmeri 1:3. U slučaju visokoupojnih podloga, poput gips-karton ploča i visokoupojnih maltera, koristiti nerazblaženu Fasadil Akrilnu Emulziju. Nanositi četkom ili valjkom, u jednom ili dva premaza. Fasadil Akril ili Fasadil – Akrilnu boju nanositi nakon 24 sata pošto se podloga Fasadil – Akrilna emulzija osuši.

SKLADIŠTENJE:

Skladištiti zaštićeno od mraza i direktne izloženosti suncu ili uticaju toplote. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM:

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Ukoliko neupotrebljeni ostaci nisu razređeni, u dobro zatvorenoj ambalaži mogu se čuvati za dalju upotrebu do isteka roka trajanja. Smeša koja je neupotrebljiva betonira se i kao takva se može odložiti na otpad kao gradjevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.