• Dugo polje 38,
    11226 Beograd
  • +381 (11) 3908-178
    +381 (11) 3908-224
  • office@ilgrad.rs
    maloprodaja@ilgrad.rs

Resertifikacija standarda ISO 9001


26.01.
2016

Resertifikacija standarda ISO 9001


Međunarodna sertifikaciona kuća SGS Societe Generale de Surveillance, vodeća svetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju izvršila je 26.01.2016. proveru usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetom u preduzeću ILGRAD d.o.o. Dokumentacija sistema menadžmenta je pokazala usaglašenost sa zahtevima proveravanog standarda tako da je preduzeće ILGRAD d.o.o. steklo po četvrti put pravo da dobije sertifikat za standard ISO 9001:2008 na period od tri godine.

Ovaj sertifikat pokazuje da se u svakom trenutku zna ko, kada i kako obavlja aktivnosti kako bi poslovni sistem optimalno funkcionisao. Sertifikovanim sistemom kvaliteta ILGRAD d.o.o. dokazuje svojim partnerima da pruža kvalitetne usluge i da je pouzdan partner za saradnju. Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika i sprovođenje mera za povećanje zadovoljstva korisnika čine ujedno i osnovu poslovne politike preduzeća ILGRAD d.o.o.