• Dugo polje 38,
    11226 Beograd
  • +381 (11) 3908-178
    +381 (11) 3908-224
  • office@ilgrad.rs
    maloprodaja@ilgrad.rs

REFERENCA


Pogledajte objekte na kojima su ugrađeni naši materijali

Lokacija

Ravanička 44

Godina

2019

Ugrađeni materijali

BetonKontakt, Styrokol Klebe- und Armierungsmortel, Keranit Plus, Keranit S1 Flex beli