• Dugo polje 38,
  11226 Beograd
 • +381 (11) 3908-178
  +381 (11) 3908-224
 • office@ilgrad.rs
  maloprodaja@ilgrad.rs

Fasadil struktur rk


Fasadil struktur rk Dekorativni zaglađeni malter mineralnog porekla

SVOJSTVA

Fasadil struktur rk je prirodni mineralni dekorativni fasadni malter, na bazi cementnog veziva, mermernih granulata i filera i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.

PRIMENA

Fasadil struktur rk je namenjen završnoj obradi spoljašnjih zidova od betona, maltera, siporeksa. Koristi se i u ETICS termoizolacionim sistemima. Usaglašen je sa standardima kvaliteta harmonizovanog standarda EN998-1. U skladu sa vrlo dobrom paropropusnošću, pogodan je za korišćenje u vidu završnog sloja toplotnoizolacionih fasadnih sistema sa kamenom vunom.

TEHNIČKI PODACI
 • Veličina čestica: 1.5 mm, 2 mm
 • Boja: Bela
 • Koeficijet kapilarnog upijanja vode: 1.2 kg/m h 0.5
 • Koeficient paropropustnosti μ: 20
 • Količina potrebne vode za mešanje: cca 6-7 l vode/25 kg Fasadila struktur rk
 • Vreme upotrebljivosti: cca 3 sata*
 • Radna temperatura: +5 do +25 C
 • Potrošnja: 2-5 kg/m u zavisnosti od odabrane granulacije
PAKOVANJE

Štampane natron vreće od 25 kg

NANOŠENJE

Fasadil struktur rk se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom, dok se ne dobije gusta homogena masa. Masu ostaviti najmanje 10 minuta da nabubri pa ponovo premešati. Pripremljena masa se nanosi na čvrstu i prethodno očišćenu i pripremljenu podlogu. Nanosi se čeličnom gletericom u debljini sloja malo većoj od odabrane granulacije, a zatim sa plastičnom gletericom kružnim pokretima dobija puna struktura u kojoj kamenčići dominiraju.

SKLADIŠTENJE

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna zareciklažu.