• Dugo polje 38,
  11226 Beograd
 • +381 (11) 3908-178
  +381 (11) 3908-224
 • office@ilgrad.rs
  maloprodaja@ilgrad.rs

TRAVERTIN ILGRAD


Dekorativna masa za zidove


SVOJSTVA:

Travertin Ilgrad je specijalni malter namenjen za dekorativnu obradu i zaštitu unutrašnjih i spoljašnjih površina. Napravljen je od kvarcnog peska fine granulacije, mineralnih veziva i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva. Glavne odlike su izuzetna paropropusnost, dobro prianjanje na mineralne površine, vodoodbojnost i otpornost na vremenske uticaje.

PRIMENA:

Primenom Travertin-a Ilgrad, mogu se postići razni dekorativni efekti različitih tekstura u zavisnosti od tehnika nanošenja. Omogućava repliciranje efekta prirodnog kamena sa akcentovanim „žilama“ i teksturom, kao i drugih reljefnih tehnika (imitacije kore drveta, cigle, mermera, betona i sl.)

TEHNIČKI PODACI

 • Pakovanje:

  16 kg

 • Boja:

  Bela

 • Količina potrebne vode za mešanje:

  cca 4-5l vode/16 kg Travertin-a Ilgrad

 • Radna temperatura:

  +5 do +25oC

 • Potrošnja:

  zavisno od grubosti podloge i tehnike nanošenja cca 1.5 kg /m2/mm

 • Vreme upotrebljivosti zamešane smese:

  cca 2 sata*

NANOŠENJE:

Pre nanošenja Travertin-a Ilgrad, obavezno je grundiranje površina. Zdrave, kvalitetne površine mogu se grundirati Fasadil Grund-om ili BetonKontakt-om. Travertin Ilgrad se nanosi uvek posle potpunog sušenja prajmera, odnosno grundirane podloge. Fasadil Grund ili BetonKontakt je obavezan jer ujednačava upojnost površina, što utiče na manju potrošnju i kvalitetniji izgled završnog sloja. Takođe, štiti završni dekorativni malter od nečistoća iz prethodnog sloja i čini površinu hrapavijom čime omogućava bolje prianjanje završnog sloja i veću adheziju.
Travertin Ilgrad se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom do dobijanja homogene pastozne mase bez grudvica. Sačekati oko 10 minuta da masa nabubri i ponovo premešati. Ukoliko ima potrebe, dodati još vode nakon drugog ciklusa mešanja. Na zid se nanosi glet-hoblom. Za postizanje različitih reljefnih efekata, mogu se koristiti različiti alati, hoble, reljefni valjci, četke, u zavisnosti od veštine i mašte onoga koji ugrađuje. Pri normalnim uslovima (T= +20º, rel. vl. vazduha = 65%) optimalno vreme za brušenje, ukoliko je potrebno, je oko 12 sati za svaki mm debljine. Preporučen je izbor brusnog papira 80 ili 120. Fasadne površine izložene suncu, vetru i padavinama zaštititi zavesama. Ne raditi po magli i jakom vetru (≥ 30 km/h).

SKLADIŠTENJE:

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.

*Napomena: zavisi od klimatskih uslova