• Dugo polje 38,
  11226 Beograd
 • +381 (11) 3908-178
  +381 (11) 3908-224
 • office@ilgrad.rs
  maloprodaja@ilgrad.rs

STYROKOL® Klebe- und Armierungsmörtel


Lepak za lepljenje i armiranje obogaćen polipropilenskim vlaknima

SVOJSTVA:

Styrokol® Klebe- und Armierungsmörtel je lepak mineralnog porekla, na bazi cementnog veziva, mineralnih punila i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva, obogaćen polipropilenskim vlaknima u cilju dodatnog armiranja. U očvrslom stanju Styrokol® Klebe- und Armierungsmörtel je vodootporan, otporan na mraz i ima visoku čvrstoću prianjanja.

PRIMENA:

Styrokol® Klebe- und Armierungsmörtel je lepak namenjen za lepljenje i armiranje polistirenskih izolacionih ploča, kao i lamela i ploča od kamene vune kod termoizolacionih fasadnih sistema. Takođe se koristi u okviru sistema Simprolit-Ilgrad za lepljenje i armiranje simprolit ploča i blokova.

TEHNIČKI PODACI:

 • Pakovanje:

  25 kg

 • Boja:

  Siva

 • Količina potrebne vode za mešanje:

  cca 6-7l vode/25 kg Styrokol® Klebe- und Armierungsmörtel-a

 • Vreme upotrebljivosti:

  cca 3-5 sati*

 • Radna temperatura:

  +5 do +25°C

 • Potrošnja:

 • – za lepljenje stiropornih i simprolit ploča

  5-7 kg/m²

 • – za lepljenje lamela od kamene vune

  7-9 kg/m²

 • – za postavljanje armaturne mrežice

  3-4 kg/m²

NANOŠENJE:

Styrokol® Klebe- und Armierungsmörtel se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom dok ne nastane gusta pastozna masa bez grudvica. Lepak se nanosi po obodu izolacione ploče, i tačkasto po sredini u debljini nanosa 2-5 cm, zavisno od podloge, a lepljenje se vrši laganim pritiskom ploče na zidnu podlogu. Kod postavljanja lamela od kamene vune nanošenje se vrši nazubljenom gletericom po celoj površini lamele. Ukoliko lepak nanosite na kamenu vunu metodom ivične trake sa pogačama u sredini, preporučljivo je pre samog nanošenja uraditi impregnaciju ploče, odnosno naneti tanak sloj lepka na mestima gde će doći ivična traka i pogače. Pri armiranju mrežicu utopiti u prvi sloj Styrokol® Klebe- und Armierungsmörtel-a a i nakon sušenja naneti drugi sloj lepka. U slučaju ugradnje ETICS sistema na već postojeće malterisane stare površine, betonske površine ili površine sa visokom upojnošću preporučujemo da se pre postavljanja termoizolacionog sistema nanese sloj BetonKontakt-a kao prajmera koji učvršćuje vezu, tj. kontakt između starih i novih površina kao i betona.

SKLADIŠTENJE:

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM:

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.

*Napomena: zavisi od klimatskih uslova