Proizvodi

styrokol-baukleber
styrokol-baukleber-01styrokol-baukleber-02styrokol-baukleber-03styrokol-baukleber-04

STYROKOL – Baukleber

Lepak za stiropor, stiroduri kamenu vunu

Usaglašen sa standardom EN 998-1

LEPKOVI ZA TERMOIZOLACIONE SISTEME SA EPS, XPS I KAMENOM VUNOM

SVOJSTVA

Styrokol® Baukleber je lepak mineralnog porekla, na bazi cementnog veziva, mineralnih punila i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva. U očvrslom stanju Styrokol® Baukleber je vodootporan, otporan na mraz i ima visoku čvrstoću prianjanja.

PRIMENA

Styrokol® Baukleber je lepak namenjen isključivo za lepljenje stiropora, styrodura i kamene vune na zidove od opeke, betona ili malterisane zidove. Styrokol® Baukleber nije namenjen za postavljanje staklene mrežice!

TEHNIČKI PODACI

Veličina čestica: < 0.3 mm
Boja: Siva
Količina potrebne vode za mešanje: cca 5,5-6,5l vode/25kg Styrokola®Baukleber
Vreme sazrevanja: cca 10 minuta
Vreme upotrebljivosti: cca 3-5 sati*
Radna temperatura: +5 do +25 C
Potrošnja: 4-7 kg/m²
Preporučena debljina sloja: 2-5 cm

PAKOVANJE

Štampane natron vreće od 25 kg

NANOŠENJE

Styrokol® Baukleber se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom dok ne postane gusta pastozna masa, a nanosi se po obodu ploče stiropora/stirodura ili kamene vune, i tačkasto po sredini u debljini nanosa 2-5 cm, zavisno od podloge. Na lamele od kamene vune, Styrokol® Baukleber se nanosi nazubljenom gletericom po celoj površini lamele u debljini od oko 2 cm. Podloga na koju se lepe izolacioni materijali mora biti suva, čista i bez oštećenja. U slučaju ugradnje ETICS sistema na već postojeće malterisane stare površine ili betonske površine, preporučujemo da se pre postavljanja termoizolacionog sistema nanese sloj BetonKontakt-a kao prajmera koji učvršćuje vezu, tj. kontakt između starih i novih površina kao i betona.

NAPOMENA: Styrokol® Baukleber nije namenjen za postavljanje armaturne staklene mrežice. Za takve radove koristiti naše proizvode Styrokol® Klebe und-Armierungsmörtel ili Flexykol. Ne mešati sa drugim materijalima!
Treba izbeći prebrzo sušenje, previsoke temperature vazduha i zida i direktno izlaganje suncu. Ne koristiti na temperaturama vazduha i površine koja se obrađuje ispod +5 °C.

SKLADIŠTENJE

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.

* Napomena: zavisi od klimatskih uslova

Tehnički list Izjava o performansama