megrakol
megrakol-01megrakol-02megrakol-03megrakol-04megrakol-05

Megrakol

Beli lepak za tešku keramiku, prirodni i veštački kamen C2TE

Usaglašen sa standardom EN 12004

SVOJSTVA

Megrakol je lepak mineralnog porekla, na bazi belog cementnog veziva, mineralnih punila i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva. U očvrslom stanju Megrakol je vodootporan, otporan na mraz, nema klizanja elemenata , ima produženo vreme vezivanja i visoku čvrstoću prianjanja. Megrakol je fleksibilni lepak bele boje vrhunskog kvaliteta namenjen za lepljenje svih vrsta i formata zidne i podne keramike, prirodnog i veštačkog kamena, mozaika na spoljašnjim i unutrašnjim površinama, sanitarnim čvorovima, stambenim i industrijskim prostorima. Koristi se i za polaganje slaboupojne keramike, kao i za lepljenje keramike na keramiku.

TEHNIČKI PODACI

Veličina čestica: 0.3 mm
Boja: Bela
Količina potrebne vode za mešanje: cca 6-7 l vode/25 kg Megrakola
Vreme sazrevanja: cca 15 minuta
Vreme upotrebljivosti: cca 3 sata*
Vreme vezivanja: preko 30 minuta
Radna temperatura: +5 do +30 C
Potrošnja: zavisno od podloge i vrste obloga 2-3 kg/m²
Preporučena debljina sloja: 5-10 mm

PAKOVANJE

Štampane natron vreće od 5 i 25 kg

NANOŠENJE

Megrakol se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom dok ne nastane gusta pastozna masa bez grudvica. Posle oko 15 minuta, masu ponovo promešati pre nanošenja. Nanosi se nazubljenom gletericom tako da naležući sloj zahvata najmanje 70% kontaktne površine. Preporučuje se nanošenje i na podlogu i na oblogu. U slučaju ugradnje keramike na već postojeće malterisane stare površine ili betonske površine, preporučujemo da se pre postavljanja keramike nanese sloj BetonKontakt -a kao prajmera koji učvršćuje vezu, tj. kontakt izmedu starih i novih površina kao i betona. Kod lepljenja pločice na pločicu ili neku drugu slaboupojnu površinu koristiti KeramikaKontakt.

SKLADIŠTENJE

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.

* Napomena: zavisi od klimatskih uslova

Tehnički list Izjava o performansama