Proizvodi

klebe-grau

Klebe- und Armierungsmörtel Grau

Lepak za lepljenje i armiranje.

Mort za lepljenje i armiranje – sivi je cementni mort koji lepi stiroporne ploče, lamele i ploče od kamene vune, izrazito je fleksibilan, u fazi obrade staklenom mrežicom omogućava da fasada bude izrazito čvrsta i elastična.

Vreća: 25 kg
Paleta: 1.200 kg
Rok trajanja: 12 meseci u orginalnoj, neoštećenoj ambalaži na suvom mestu

Lepljenje: 5 – 7 kg/m²
Armiranje: cca. 6 kg/m²

Izjava o performansama