keranit-s1-flex-

Keranit S1 Flex

Visokofleksibilni lepak za keramiku C2TE S1

Usaglašen sa EN 12004 i EN 12002

SVOJSTVA

Keranit S1 Flex je lepak mineralnog porekla, na bazi cementnog veziva, mineralnih punila i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.

U očvrslom stanju Keranit S1 Flex je visoko fleksibilan, vodootporan, otporan na mraz i ima visoku čvrstoću prianjanja. Prema standardima EN 12004 i EN 12002 pripada klasi lepka C2TE S1, visokofleksibilni lepak poboljšanih karakteristika u smislu redukovanog klizanja i produženog otvorenog vremena. Dodatkom odredenih aditiva, takođe su postignute poboljšane aplikativne osobine, u smislu olakšanog nanošenja i manipulacije zamešanim lepkom.

PRIMENA

Keranit S1 Flex je poboljšani lepak posebne namene za lepljenje svih vrsta i formata pločica (keramičkih, granitnih), mermera i sl. na spoljašnjim i unutrašnjim malterisanim površinama, kao i pri ugradnji podnog grejanja. Zbog svoje fleksibilnosti izuzetno je pogodan i za ugradnju na područjima sa visokofrekventnim prolaskom kako ljudi, tako i mehanizacije (viljuškari, automobili i sl.).

TEHNIČKI PODACI

Veličina čestica: 0.3 mm
Boja: Siva
Kolicina potrebne vode za mešanje: cca.6-8 l vode/25kg Keranit S1 Flex
Vreme sazrevanja: cca. 10 minuta
Vreme upotrebljivosti: cca. 3-5 sati*
Radna temperatura: 5-25oC
Potrošnja: 3-4 kg/m2

PAKOVANJE

Štampane natron vrece od 25 kg

NANOŠENJE

Lepak se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom dok ne nastane gusta pastozna masa bez grudvica. Lepak se nanosi nazubljenom gletericom na podlogu, a poželjno je naneti lepak i na plocicu ili listelu. U slucaju lepljenja plocica ili listela na vec postojece malterisane stare površine ili betonske površine, preporucujemo da se pre lepljenja nanese sloj BetonKontakt-a kao prajmera koji ucvršcuje vezu, tj. kontakt izmedu starih i novih površina kao i betona. Preporuceno vreme sušenja BetonKontakt-a je oko 3-5 sati.

SKLADIŠTENJE

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zašticen od oštecenja i vlage.U zatvorenoj i neoštecenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon ocvršcavanja, mogu se odložiti na otpad kao gradjevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.

* Napomena: zavisi od klimatskih uslova

Tehnički list Izjava o performansama