Proizvodi

ilgrad katalog 2014 zalep
keramika_kontakt-01keramika_kontakt-02

Keramika kontakt

Premaz za granitne i keramičke pločice

SVOJSTVA

KeramikaKontakt je vezni sloj u vidu osnovnog premaza kojim se poboljšava
prihvat lepkova za keramiku pri lepljenju pločice na pločicu. Napravljen je na bazi
visokokvalitetnog organskog veziva, kvarcnog peska i odgovarajućih aditiva.

PRIMENA

KeramikaKontakt je namenjen za poboljšanje efekta lepljenja između glatke i
slaboupijajuće površine pločice i samog lepka pri lepljenju pločice na pločicu.

TEHNIČKI PODACI

Veličina čestica: 0.26 mm
Boja: Transparentno zelena
Koristi se nerazređen
Temperatura obrade: +5 do +30 C
Potrošnja: zavisno od upojnosti podloge cca 0.150-0.300 kg/ m²

PAKOVANJE
Plastične kante od 1 i 6 kg.

NANOŠENJE

KeramikaKontakt se nanosi nerazređen, četkom. Usled specifičnosti prozvoda, tj.
sadržaja kvarcnog peska i tečne faze, obavezno je pre upotrebe promešati
proizvod. Podloga na koju se nanosi KeramikaKontakt mora biti očišćena od
prašine, ostataka masnoća i drugih nečistoća. Vreme sušenja zavisi od
atmosferskih uticaja, a potrebno je najmanje 6 sati da se premaz osuši. Nakon
sušenja premaz ne sme biti lepljiv na dodir. KeramikaKontakt se ne sme mešati sa
drugim premazima ili rastvaračima, jer se mogu bitno izmeniti njegova svojstva.

SKLADIŠTENJE

Skladištiti zaštićeno od mraza i direktne izloženosti suncu ili uticaju toplote. U
zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je 12 meseci od datuma
proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je
potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci ukoliko nisu
razređeni, u dobro zatvorenoj ambalaži mogu se čuvati za dalju upotrebu do isteka
roka trajanja. Smeša koja je neupotrebljiva betonira se i kao takva se može odložiti
na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna
za reciklažu.

Tehnički list