• Dugo polje 38,
  11226 Beograd
 • +381 (11) 3908-178
  +381 (11) 3908-224
 • office@ilgrad.rs
  maloprodaja@ilgrad.rs

Keramika KONTAKT


Premaz za granitne i keramičke pločice

SVOJSTVA:

KeramikaKontakt je vezni sloj u vidu osnovnog premaza kojim se poboljšava prihvat lepkova za keramiku pri lepljenju pločice na pločicu. Napravljen je na bazi visokokvalitetnog veziva, kvarcnog peska i odgovarajućih aditiva.

PRIMENA:

KeramikaKontakt je namenjen za poboljšanje efekta lepljenje između glatke i slaboupijajuće površine i samog lepka pri lepljenju pločice na pločicu.

TEHNIČKI PODACI:

 • Pakovanje:

  1 kg i 6 kg

 • Boja:

  Transparentno zelena

 • Koristi se nerazređen

 • Temperatura obrade:

  +5°C do +30°C

 • Potrošnja:

  zavisno od upojnisti podloge cca 0.150-0.300 kg/m²

NANOŠENJE:

KeramikaKontakt se nanosi nerazređen, četkom. Usled specifičnosti proizvoda, tj. sadržaja kvarcnog peska i tečne faze, obavezno je pre upotrebe promešati proizvod. Podloga na koju se nanosi KeramikaKontakt mora biti očišćena od prašine, ostataka masnoća i drugih nečistoća. Vreme sušenja zavisi od atmosferskih uslova, a potrebno je najmanje 6 sati da se premaz osuši. Nakon sušenja premaz ne sme biti lepljiv na dodir. KeramikaKontakt se ne sme mešati sa drugim premazima ili rastvaračima, jer se mogu bitno izmeniti njegova svojstva.

SKLADIŠTENJE:

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM:

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci u dobro zatvorenoj ambalaži mogu se čuvati za dalju upotrebu do isteka roka trajanja. Smesa koja je neupotrebljiva betonira se i kao takva se može odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.