kamenit
kamenit-01kamenit-02kamenit-03kamenit-04kamenit-05

Kamenit

Malter za ugradnju kamena

SVOJSTVA
Kamenit je malter mineralnog porekla, na bazi cementnog veziva i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.
Odlikuje se visokim stepenom čvrstoće i omogućava daleko deblje nanose od ostalih građevinskih lepkova i
maltera zbog svoje krupnozrne strukture.
PRIMENA
Zbog svoje strukture i svojstava, Kamenit se koristi za ugradnju obloga sa slabo profilisanom površinom, podnih
obloga neravnomernih debljina od kamena, kamenih ploča, klinkera, terakota ploča i mozaika. Pogodan je za
polaganje obloga na nenivelisanim podlogama – stepeništa, terase, atrijumi, ulazi i sl.

TEHNIČKI PODACI
Veličina čestica: < 4 mm
Boja: Siva
Količina potrebne vode za mešanje: cca 4.5-5.5 l vode/25 kg Kamenita
Vreme sazrevanja: cca 15 minuta
Vreme upotrebljivosti: cca 3 sata*
Maksimalna deljina sloja: do 30 mm u jednom nanosu
Radna temperatura: +5 do +25 °C
Potrošnja: zavisno od podloge i vrste pločica 12-14 kg/m² za 10 mm
Pritisna čvrstoća:
12,0 MPa , posle 7 dana
19,0 MPa , posle 28 dana

PAKOVANJE

Štampane natron vreće od 25 kg

NANOŠENJE

Kamenit se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom dok ne nastane gusta polusuva masa (Obavezno
koristiti preporučenu količinu vode!). Podloga mora biti prethodno pripremljena i nakvašena. U slučaju
ugradnje na već postojeće malterisane stare površine ili betonske površine, preporučujemo da se
prethodno nanese sloj BetonKontakt-a kao prajmera koji učvršćuje vezu, tj. kontakt između starih i novih
površina kao i betona.

SKLADIŠTENJE

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od
vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma
proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva
koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja,
mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za
reciklažu.

* Napomena: zavisi od klimatskih uslova

Tehnički list