Proizvodi

gletolit-enterijer
gletolit-enterijer-01gletolit-enterijer-02gletolit-enterijer-03gletolit-enterijer-04gletolit-enterijer-05gletolit-enterijer-06

Gletolit Enterijer

Masa za fino izravnavanje unutrašnjih zidova

SVOJSTVA

Gletolit Enterijer je glet masa na bazi mineralnih karbonatnih punila, mineralnih veziva i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.

PRIMENA

Gletolit Enterijer je namenjen za fino izravnjavanje unutrašnjih zidova, kao podloga, priprema za zahtevne tehnike bojenja u vidu dekortativnih premaza i sl. Takođe, je naročito pogodan za nanošenje na gips-karton ploče.

TEHNIČKI PODACI

Veličina čestica: <0.2 mm
Boja: Bela
Količina potrebne vode za mešanje: cca 8-9 l vode/25 kg Gletolita Enterijer
Vreme sazrevanja: cca 15 minuta
Vreme upotrebljivosti: cca 3-5 sati*
Radna temperatura: +5 do +25 C
Potrošnja zavisi od hrapavosti i upijanja podloge: 1 – 1,5kg/m za 1 mm debljine
Preporučena debljina sloja u jednom nanosu: 0,5-1,5 mm

PAKOVANJE

Štampane natron vreće od 5 i 25 kg

NANOŠENJE

Gletolit Enterijer se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom do dobijanja homogene pastozne mase bez grudvica. Nanosi se na podlogu koja mora biti prethodno očišćena od masnoće i prašine, čvrsta i čista. Ne preporučuje se obrada vlažnih zidnih površina. Na zid se nanosi glet-hoblom, po potrebi u dva sloja. Tako nanešena i osušena masa predstavlja idealnu podlogu za dalju obradu zidova bojenjem.

SKLADIŠTENJE

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.

* Napomena: zavisi od klimatskih uslova

Tehnički list