• Dugo polje 38,
  11226 Beograd
 • +381 (11) 3908-178
  +381 (11) 3908-224
 • office@ilgrad.rs
  maloprodaja@ilgrad.rs

FUGATIL


Masa za fugovanje

SVOJSTVA:

Fugatil je materijal za ispunu fuga mineralnog porekla, na bazi cementnog veziva, mineralnih punila i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.

PRIMENA:

Fugatil masa je namenjena za popunjavanje fuga kod zidne i podne keramike na unutrašnjim površinama.

TEHNIČKI PODACI:

 • Pakovanje:

  2 kg

 • Boja:

  Bela, iz ton karte

 • Količina potrebne vode za mešanje:

  0.3-0.5l vode/1 kg Fugatil-a

 • Vreme upotrebljivosti:

  cca 1 sat*

 • Potrošnja:

  od 0.5 kg/m², zavisno od širine fuge i dimenzije pločica

NANOŠENJE:

Fugatil se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom dok se ne dobije glatka pastozna masa bez grudvica. Masa se nanosi gumenom gletericom – utiskivanjem mase između postavljenih pločica. Pre sušenja nanete mase, površina pločica se mora prebrisati vlažnim sunđerom.

SKLADIŠTENJE:

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži i zaštićen od spoljašnjih uticaja. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM:

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.

*Napomena: zavisi od klimatskih uslova