fugatil

Fugatil

Masa za fugovanje

SVOJSTVA

Fugatil je materijal za ispunu fuga mineralnog porekla, na bazi cementnog veziva, mineralnih punila i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.

PRIMENA

Fugatil je namenjen za popunjavanje fuga-fugovanje zidne i podne keramike.

TEHNIČKI PODACI

Veličina čestica: 0-0.3 mm
Boja: Bela, iz ton karte
Skupljanje mase: 0.3 mm
Količina potrebne vode za mešanje: 0.3-0.5 l vode/1 kg Fugatila
Vreme sazrevanja: cca 10 minuta
Vreme upotrebljivosti: cca 1 sat*
Potrošnja: 2 od 0.5 kg/m² , zavisno od širine fuge i dimenzija pločica
Preporučena širina fuge: 3-5 mm

PAKOVANJE

Štampane natron vreće od 2 kg

NANOŠENJE

Fugatil se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom dok ne dobije glatka pastozna masa bez grudvica. Masa se nanosi gumenom gletericom- utiskivanjem mase između postavljenih pločicca Pre sušenja nanete mase, površina pločica se mora prebrisati vlažnim sunđerom.

SKLADIŠTENJE

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.

* Napomena: zavisi od klimatskih uslova

Tehnički list