Proizvodi

fasadil
FasadilFasadilFasadilFasadilFasadilFasadilfasadil-01fasadil-02fasadil-03fasadil-05fasadil-06fasadil-07

Fasadil

SVOJSTVA
Fasadil je prirodni dekorativni fasadni malter bele boje, na bazi cementnog veziva, mermernih granulata kao punila i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.

PRIMENA
Fasadil je namenjen završnoj obradi spoljašnjih zidova od betona, maltera, siporeksa. Koristi se i u ETICS termoizolacionim sistemima. Koristi se i pri obradi unutrašnjih zidnih površina – hodnika, stepeništa, zajedničkih prostorija. Usaglašen je sa standardima kvaliteta harmonizovanog standarda EN 998-1. U skladu sa vrlo dobrom paropropusnošću, pogodan je za korišćenje u vidu završnog sloja toplotno-izolacionih fasadnih sistema sa kamenom vunom i simprolit pločama.

TEHNIČKI PODACI
Velicina čestica: 2 mm, 4 mm
Boja: Bela
Propustljivost vodene pare: 391.24 g/m2 (24h)
Količina vode potrebne za mešanje: cca. 6-7 l vode/25 kg suve mase
Vreme upotrebljivosti: cca. 3 sata*
Radna temperatura: od +5 do +25oC
Potrošnja: 3-5 kg/m²

PAKOVANJE
Štampane natron vreće od 25 kg
*Napomena: zavisi od klimatskih uslova

NANOŠENJE
Fasadil se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom, dok se ne dobije gusta homogena masa. Pripremljena masa se nanosi na čvrstu i prethodno očišćenu i pripremljenu podlogu. Nanosi se gletericom, a zatim sa hoblom, stiropornom gletericom ili valjkom dobija željeni dekorativni reljef.

SKLADIŠTENJE
Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zašticen od oštećenja i vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.
*Napomena: zavisi od klimatskih uslova

Tehnički list Izjava o performansama