Proizvodi

ilgrad katalog 2014 zalep

Fasadil grund

Strukturna akrilna podloga

NAMENA

Strukturna akrilna podloga namenjena za impregnaciju površina pre nanošenja akrilnih maltera.

PRIPREMA PODLOGE

Površina na koju se nanosi Fasadil Grund mora biti čvrsta, ravna i suva, očišćena od prašine.

UPUTSTVO ZA RAD

Sadržaj kante dobro promešati da se masa izjednači. Podlogu nanositi četkom ili valjkom, a tokom rada masu češće mešati da ne bi došlo do taloženja sadržaja. Fasadil Akril nanositi nakon 24 sata.
Upozorenje! Radovi moraju da se izvode na temperaturi vazduha, podloge i materijala od +5 do +25 C.
Izbegavati rad po kišovitom vremenu i rad pri direktnom uticaju sunca ili jakog vetra zbog brzog sušenja.

ROK TRAJANJA
12 meseci od datuma proizvodnje. Čuvati u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, zaštićeno od jakog sunca i mraza.

TEHNIČKI PODACI

Potrošnja: 0,2 – 0,5 kg/m

PAKOVANJE
Plastične kante od 2, 6, 10 i 25 kg

Tehnički list