• Dugo polje 38,
  11226 Beograd
 • +381 (11) 3908-178
  +381 (11) 3908-224
 • office@ilgrad.rs
  maloprodaja@ilgrad.rs

FASADIL GRUND


Strukturna akrilna podloga

 

NAMENA:

Strukturna akrilna podloga namenjena za impregnaciju površina pre nanošenja dekorativnih maltera.

PRIPREMA PODLOGE:

Površina na koju se nanosi Fasadil Grund mora biti čvrsta, ravna i suva, očišćena od prašine.

UPUTSTVO ZA RAD:

Sadržaj kante dobro promešati da se masa izjednači. Podlogu nanositi četkom ili valjkom, a tokom rada masu češće mešati da ne bi došlo do taloženja sadržaja. Preporučujemo toniranje Fasadil Grund-a u boju istu ili sličnu onoj kojom se tonira Fasadil Akril, kao i sličnu boji kamena koji preovladava kod izabranog Fasadil Mozaik-a. Fasadil Akril, Fasadil ili Fasadil Mozaik nanositi nakon 24 sata.
Upozorenje! Radovi moraju da se izvode na temperaturi vazduha, podloge i materijala od +5 do +25°C. Izbegavati rad po kišovitom vremenu i rad pri direktnom uticaju sunca ili jakog vetra zbog brzog sušenja.

ROK TRAJANJA:

12 meseci od datuma proizvodnje. Čuvati u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, zaštićeno od jakog sunca i mraza.

TEHNIČKI PODACI:

 • Potrošnja:

  0.2 do 0.5 kg/m² u zavisnosti od podloge

PAKOVANJE:

Plastične kante od 2 kg, 6 kg, 10 kg i 25 kg