Proizvodi

ilgrad katalog 2014 zalep
fasadil-akril-05fasadil-akril-04fasadil-akril-02fasadil-akril-01fasadil-akril-03

Fasadil akril Kratzputz

Zaglađeni akrilni malter Kratzputz

Usaglašen sa standardom EN 15824

NAMENA

Pastozni malter na bazi akrila namenjen za zaštitu i dekorisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina. Nanosi
se na pripremljenu podlogu od lepka kod ETICS termoizolacionih sistema, maltera i drugih sličnih materijala.

PRIPREMA PODLOGE

Površina na koju se nanosi Fasadil Akril mora biti čvrsta, ravna i suva, očišćena od prašine i ne sme da sadrži
masnoće. Na tako pripremljenu površinu obavezno naneti Fasadil Grund, strukturnu akrilnu podlogu u boji
završnog maltera, na koju se posle sušenja nanosi Fasadil Akril.

UPUTSTVO ZA RAD

Sadržaj kante dobro izmešati pomoću električnog miksera. Malter nanositi nerđajućom čeličnom gletericom u
debljini najkrupnijeg zrna dok je masa vlažna i obradiva, a nakon kraćeg sušenja malter ravnomerno zagladiti
gletericom do željene ujednačene strukture.

Upozorenje! Radovi moraju da se izvode na temperaturi vazduha, podloge i materijala od +5 do +25 C.
Izbegavati rad po kišovitom vremenu i rad pri direktnom uticaju sunca ili jakog vetra zbog brzog sušenja.

ROK TRAJANJA

12 meseci od datuma proizvodnje. Čuvati u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, zaštićeno od jakog
sunca i mraza.

POTROŠNJA

Zaglađena struktura (K):
Granulacija: 1.0 mm cca 1.5-2.0 kg/m
Granulacija: 1.5 mm cca 2.0-2.5 kg/m
Granulacija: 2.0 mm cca 3.0-3.5 kg/m
Vreme sušenja za obradu: 15 min.

PAKOVANJE

Plastične kante od 25 kg

Tehnički list Izjava o performansama