• Dugo polje 38,
  11226 Beograd
 • +381 (11) 3908-178
  +381 (11) 3908-224
 • office@ilgrad.rs
  maloprodaja@ilgrad.rs

Beton KONTAKT


Premaz za zidne i podne površine

SVOJSTVA:

BetonKontakt je univerzalni vezni sloj u vidu premaza koji poboljšava prianjanje za slaboupijajuće podloge. Napravljen je na bazi visokokvalitetnog veziva, kvarcnog peska i odgovarajućih aditiva.

PRIMENA:

BetonKontakt je namenjen za impregnaciju slaboupijajućih površina, kao što su beton, glatke betonske ploče i elementi, kao i za razne neupojne mineralne podloge, gips-karton ploče i sl. BetonKontakt se ne može koristiti na vlažnim i mokrim površinama.

TEHNIČKI PODACI:

 • Pakovanje:

  10 kg i 25 kg

 • Boja:

  Transparentno crvena

 • Koristi se nerazređen, osim kod mašinskog nanošenja (max količina vode 5%)

 • Temperatura obrade:

  +5°C do +30°C

 • Potrošnja:

  zavisno od upojnisti podloge cca 0.3-0.5 kg/m²

NANOŠENJE:

BetonKontakt se nanosi nerazređen valjkom ili četkom. U slučaju potrebe za mašinskim nanošenjem, dozvoljeno je dodati max 5% vode. Usled specifičnosti proizvoda, tj. sadržaja kvarcnog peska i tečne faze, obavezno je pre upotrebe promešati proizvod. Vreme sušenja zavisi od atmosferskih uticaja i potrebno je najmanje 3 sata da se premaz osuši. Nakon sušenja premaz ne sme biti lepljiv na dodir. BetonKontakt se ne sme mešati sa drugim premazima ili rastvaračima, jer se mogu bitno izmeniti njegova svojstva.

SKLADIŠTENJE:

Proizvod čuvati zaštićen od mraza i direktne izloženosti suncu ili uticaju toplote.
U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM:

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Ukoliko neupotrebljeni ostaci nisu razređeni, u dobro zatvorenoj ambalaži mogu se čuvati za dalju upotrebu do isteka roka trajanja. Smesa koja je neupotrebljiva betonira se i kao takva se može odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.