• Dugo polje 38,
  11226 Beograd
 • +381 (11) 3908-178
  +381 (11) 3908-224
 • office@ilgrad.rs
  maloprodaja@ilgrad.rs

Baukleber


Građevinski lepak

SVOJSTVA:

Baukleber je klasičan građevinski lepak mineralnog porekla, na bazi cementnog veziva, mineralnih punila i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva. U očvrslom stanju Baukleber je vodootporan, otporan na mraz i ima visoku čvrstoću prianjanja.

PRIMENA:

Baukleber je namenjen za lepljenje stiropora, stirodura, kao i za zidanje sa siporeksom i drugim sličnim materijalnima. Baukleber nije namenjen za postavljanje staklene mrežice!

TEHNIČKI PODACI:

 • Pakovanje:

  25kg

 • Boja:

  Siva

 • Količina potrebne vode za mešanje:

  cca 5-7l vode/25 kg Baukleber-a

 • Vreme upotrebljivosti:

  cca 3-5 sati*

 • Radna temperatura:

  +5 do +25°C

 • Potrošnja:

 • -za lepljenje siropora i stirodura:

  4-7 kg/m²

 • -za zidanje sa siporeks blokovima:

  25 kg/m³

NANOŠENJE:

Baukleber se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom dok ne postane gusta pastozna masa, a nanosi se po obodu ploče stiropora/stirodura i tačkasto po sredini u debljini nanosa 2-5 cm, zavisno od podloge. Pri zidanju sa siporeks blokovima, Baukleber se nanosi nazubljenom gletericom po celoj površini bloka u debljini od oko 1-2 cm. Podloga na koju se lepe izolacioni materijali mora biti suva, čista i bez oštećenja. U slučaju ugradnje ETICS sistema na već postojeće malterisane stare površine, betonske površine i površine sa visokom upojnošću preporučujemo da se pre postavljanja termoizolacionog sistema nanese sloj BetonKontakt-a kao prajmera koji učvršćuje vezu, tj. kontakt između starih i novih površina kao i betona.

NAPOMENA:

Baukleber nije namenjen za postavljanje armaturne staklene mrežice. Za takve radove koristiti proizvode STYROKOL® Klebe- und Armierungsmörtel ili Flexykol. Ne mešati sa drugim sličnim materijalima! Treba izbeći prebrzo sušenje, previsoke i preniske temperature vazduha i zida i direktno izlaganje suncu.

SKLADIŠTENJE:

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM:

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.

*Napomena: zavisi od klimatskih uslova