baukleber

Baukleber

Lepak za lepljenje stiropora.

Baukleber je fabrički pripremljen cementni lepak za lepljenje stiropora, stirodura i kamene vune.

Vreća: 25 kg
Paleta: 1.200 kg
Rok trajanja: 12 meseci u orginalnoj, neoštećenoj ambalaži na suvom mestu

Lepljenje: 5 – 7 kg/m²

Izjava o performansama