O nama

Preduzeće „ILGRAD“ postoji od kraja 1995. godine.

Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja praškastih materijala za završne radove u građevinarstvu – fasadnih maltera, lepkova i glet masa. Od samog početka rada vlasnici preduzeća su, zajedno sa svim zaposlenima, stremili istom cilju: da ime „ILGRAD“ postane sinonim kvaliteta robe i korektnosti u poslovanju. Taj cilj je, smelo tvrdimo, ostvaren imajući u vidu da sa mnogim poslovnim partnerima radimo dugi niz godina na obostrano zadovoljstvo i korist.

Svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasnivamo na isporuci proizvoda usaglašenim sa zahtevima korisnika i zahtevima propisa i standarda. Vizija „ILGRAD“ d.o.o. su proizvodi prepoznatljivi po svom kvalitetu i konkurentni na domaćem i inostranom tržištu.

Procesi u okviru sistema menadžmenta kvalitetom su usaglašeni sa zahtevima standarda ISO 9001:2008.

Zato idemo napred, očekujući da i u budućnosti održimo isti nivo kvaliteta, uz tehnološko osavremenjavanje i povećanje fizičkog obima proizvodnje.